Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2020

0145 5071 390


Zdałam sobie sprawę z tego, że żaden związek nie będzie wyglądał tak jak ja bym tego chciała. Nikt nie jest w stanie mi dać tyle co ja chce dać komuś. 

Reposted fromniemoc niemoc via12czerwca 12czerwca
Reposted fromshakeme shakeme viarainingman rainingman
0680 8a36 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viadontforgot dontforgot
1823 80aa 390
1753 7085 390
Reposted fromgraphic-art graphic-art via12czerwca 12czerwca

April 17 2020

3991 03d6 390
7823 7e4f 390
5467 668d 390
Reposted fromsoftboi softboi viagofuckyourself gofuckyourself
9159 75a0 390
Reposted fromaisu aisu viagofuckyourself gofuckyourself
7747 17b3 390
Reposted fromloveandsex loveandsex
0076 b3ff 390
why not
Reposted fromsponzy sponzy
6438 f711 390
Reposted fromnyaako nyaako via12czerwca 12czerwca
Legendy mówią, że wybrankę można rozpoznać natychmiast, ponieważ budzi miłość każdym gestem, każdym zdaniem, każdym ruchem, każdym dźwiękiem i każdym nastrojem, który odbija się w jej oczach. Legendy powiadają, że można ją poznać po skrzydłach - skrzydłach widzialnych tylko przez wybranka - i po tym, że tęsknota do niej zabije wszelkie inne dążenia miłości.
— Gregory David Roberts - "Shantaram"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Kochać to znaczy być dla kogoś wszystkim. To znaczy robić mu rano herbatę i słodzić jedną łyżeczkę cukru tak, jak lubi i przytrzymać tą herbatę dłużej w kubku, żeby była mocniejsza, bo wiesz, że tak bardziej mu smakuje. To znaczy smażyć naleśniki i smarować je ulubionym kremem czekoladowym, a później zapiekać jeszcze raz, bo w takiej formie je uwielbia. To znaczy prasować koszulę przed ważnym wyjściem, bo wiesz, że nie znosi tego robić. Kochać to znaczy dbać o siebie, nawet w tych najmniejszych niby nic nieznaczących aspektach. Kochać to znaczy być ze sobą i nie chcieć przestać, i przede wszystkim zawsze sobie ufać.
— nacpanaa.soup.io
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Jasne, mogę usunąć Twoje zdjęcia, wiadomości, numer, ale jak mam usunąć Twój dotyk, głos i nasze wspomnienia?
— sunsexdrugs.soup.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs via12czerwca 12czerwca
0051 5ba4 390
Reposted fromlllm lllm via34535645454536456 34535645454536456
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...