Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

8283 4cf7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
7736 8a3d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care
4513 5ada 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
Reposted fromshakeme shakeme viawetryagain wetryagain
2589 728a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
4514 7b1d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6321 ba8c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8718 5ac6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8699 8386 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8621 67bb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

March 31 2020

0165 ec12 390
9907 b35a 390
4069 c496 390
Reposted fromsoftboi softboi viaponurykosiarz ponurykosiarz
Z każdym dniem tracę Cię coraz bardziej i coraz ciężej mi przez to oddychać. I coraz więcej chcę Ci powiedzieć, ale ileż można, strachy są po to, żeby trzymać je dla siebie, żeby gniły gdzieś w mózgu, odbierając z każdym dniem siłę i zdolność myślenia. Codziennie otwieram oczy pełne łez i zastanawiam się, kiedy przestałeś czuć ciepło w sercu na mój widok, jak to się stało, że z towarzyszki życia stałam się kimś tak Ci obojętnym. A może to tylko w mojej głowie. Lubię wierzyć, że mówiąc, że mnie kochasz, naprawdę to czujesz. Ale ja chyba już jestem za bardzo zniszczona, żeby mnie chcieć. Nie daję już sobie rady z tymi myślami. Chciałabym, żeby wszystko się już ułożyło, bo inaczej nie będzie już czego ze mnie zbierać.  


— Cztery Wieki Później
9085 205b 390
Reposted fromteijakool teijakool viarainingman rainingman
5723 1252 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
2110 528e 390

Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"

Reposted frompierdolony pierdolony via12czerwca 12czerwca
7096 7315 390
Reposted fromDomii Domii via12czerwca 12czerwca
2056 d305 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl