Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

1717 7ed0 390
Reposted fromnfading nfading viamaking-love making-love
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu viaoutline outline
2701 f67e 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
2712 691b 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutline outline
1028 6408 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawakened awakened
5846 0919 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawakened awakened
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawakened awakened
7374 33ae 390
Reposted fromnfading nfading viamaking-love making-love
Wiesz, kiedy naprawdę będę Twoja? Nie, nie wtedy, kiedy rozbierzesz mnie z bielizny, ale wtedy, gdy rozbierzesz mnie z największych tajemnic, strachu, bolączek.
Reposted fromawakened awakened
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin
0864 aae1 390
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
Witej
Reposted frombruxa bruxa viairmelin irmelin
9675 5b79 390
Reposted fromprecelka precelka viairmelin irmelin
9687 9dda 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
6262 0a90 390
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl