Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

8116 9aa6 390
Rzuciło mi się w oczy idiotyczne hasło na billboardzie reklamującym piwo: "Żona bez ż to tylko ona".
Aż się prosi, żeby dopisać "mąż bez ż nic nie znaczy".
No to reklamy, których nie lubimy. ;) - Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona
Reposted frombruxa bruxa viapoppyseed poppyseed
5958 fe02 390

August 24 2016

Kończy się lato. W tym roku wyjątkowo szybko, choć powtarzam tak co rok. Jestem starsza o rok, ale w mojej głowie wieku nie widać. Myślimy o niespełnionych marzeniach, zakończonych znajomościach, przelotnych romansach. O tym co mogło się stać choć nigdy się nie wydarzyło. Dręczymy się przeszłością, gdzie teraz mogłybyśmy być i z kim. Przyjdzie jesień, potem zima. Nasze myśli będą bez zmian.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
6229 c628 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatake-care take-care
6552 9f2f 390
Reposted fromtake-care take-care
mieć tego kogoś, kto kocha cię owiniętą 3 razy za dużym swetrem i bez makijażu o poranku
— to skarb
5061 3189 390
Reposted fromremeeember remeeember viamadadream madadream
6548 57ba 390
Reposted fromtake-care take-care viaMonasi Monasi
5244 84ac
Reposted fromMuppet Muppet viamadadream madadream
0733 0ca9 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
5777 5a77 390
Reposted fromremeeember remeeember viamadadream madadream
9248 6de3 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamadadream madadream
Każdy układ ma jakieś skutki uboczne, mała.
— czy tego chcesz, czy nie
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viamadadream madadream
4442 120e 390
0329 8fa0 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viamadadream madadream
4802 3efb 390
1756 11f5 390
Reposted fromtowo85 towo85 viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl