Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2016

Jeśli chlaliśmy, przepierdalaliśmy czas, braliśmy narkotyki, szukaliśmy tanich wstrząsów i tandetnych emocji, to nie po to, by przeciwko czemukolwiek się zbuntować, nawet nie po to, by przeżyć coś nowego, bo to wszystko już było, było, było – tylko po to, by robić cokolwiek. By nadać swojemu życiu cel choć na chwilę.
— Przyjdzie Mordor i nas zje

November 28 2016

7864 cdec 360
3227 9630 360
Reposted fromBraveman Braveman viaoutline outline
7044 82e9 360
Reposted frombrummel brummel
Reposted frombluuu bluuu viaIsjaki Isjaki
1033 d95c 360
Reposted fromlambadada lambadada viagdziejestola gdziejestola
1006 dad0 360
Reposted fromparisskin parisskin viainyourheart inyourheart
Przepraszam, że żyję
Przepraszam, że piję
Przepraszam, że tyję
Choć szczęścia mi brak
Przepraszam, że minę
Przelotnie jak ptak.
Przepraszam, że nie jem
Przepraszam, że jem
Przepraszam, że nie wiem
Przepraszam, że wiem.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromatris atris viaxvou xvou
Czuła się niekiedy jak pogrzebana żywcem w tym świecie całujących się, przytulających, pragnących bliskości i dotyku par. Wmówiła sobie, że przecież jest, do cholery, ten magiczny czas, który wszystko kiedyś na pewno uleczy. Ale zdarzały się jej przerażające momenty, kiedy nie była pewna, czego boi się najbardziej: samej choroby czy wyleczenia. Zapominała go cierpliwie i pokornie. Walcząc nieustannie ze wspomnieniami.
— Wiśniewski
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.

— Kaja Kowalewska
Głupotą byłoby czynić z miłości życiowy priorytet.
— M. Skłodowska-Curie
Reposted fromlovvie lovvie viasamozatrucie samozatrucie
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji
— Halina Poświatowska
Reposted fromandnoporn andnoporn viasamozatrucie samozatrucie
Kiedy się przebudzimy i zobaczymy, że jesteśmy jedyną trzeźwą osobą na przyjęciu, gdzie wszyscy są pijani, poczujemy współczucie, ponieważ też byliśmy kiedyś odurzeni. Nie możemy nikogo oceniać ani potępiać, nawet ludzi w piekle, ponieważ sami też tam byliśmy. To naturalny etap rozwoju.
— Ruiz Don Miguel “Ścieżka miłości”
3331 1783 360
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
1345 a4e0 360
Reposted fromcleanout cleanout viamajenki majenki
3390 1822 360
Tak, a co??
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa

November 27 2016

3693 7957 360
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl