Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

(...) Nie ma Nie ma kurwa czegoś takiego jak odpoczynek.  Relacja to nie gra komputerowa,  którą możesz sobie zapisać, pójść robić coś innego i po kilku dniach wczytać bez żadnych zmian (...) Może Ty dziś nie masz ochoty na spotkanie,  ale nie możesz zapomnieć,  że ten drugi ktoś nie wytrzymuje bez Ciebie i dla niego spotkanie jest na wagę złota (...) Drugi człowiek to nie zabawka. To najbardziej wrażliwa istota, która potrzebuje i generuje uczucia.  W której tkwią emocje.
— Jakub Czarodziej
Reposted fromniewychowana niewychowana via12czerwca 12czerwca

November 01 2019

Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxannabelle xannabelle
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
 Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny. 
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
Nie można dawać adresu swojej zupy nikomu. Zupa jest zbyt intymna, ukazujemy tam swoje słabośći i rzeczy których się boimy. Nie można
— Nikomu...
0023 71d1 390
1240 f8bf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz

October 31 2019

1310 1abf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
8168 d12c 390
Reposted frombearded bearded viaponurykosiarz ponurykosiarz
4159 ff03 390
8782 5d28 390
5053 6f9d 390
Reposted frompiehus piehus viaponurykosiarz ponurykosiarz
5782 b87b 390
Reposted fromBabson Babson viaponurykosiarz ponurykosiarz
1272 4ff3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
5198 552c 390
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
1275 554a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
3231 f2a2 390
Reposted fromcvx cvx viaponurykosiarz ponurykosiarz
8850 1399 390
Reposted fromxanth xanth viaponurykosiarz ponurykosiarz
6338 cbb3 390
Reposted fromBabson Babson viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl