Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2018

9961 1ba4 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
3265 649b 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

April 02 2018

2165 47ce 390
4867 1259 390
5374 4cbc 390
Reposted fromadkagar adkagar viairmelin irmelin
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
8079 8bab 390
Reposted fromjustMeee justMeee via12czerwca 12czerwca
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
najgorsze uczucie: kiedy już przestaje ci zależeć i wszystko jest już ci obojętne nie czujesz nawet samotności boli tylko fakt, że znowu ci nie wyszło. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl