Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

9312 8c1a 390
Reposted fromochgod ochgod
8793 8515 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauciekam uciekam
6845 41fb 390
Reposted fromrisky risky viabrzask brzask

Ogromnie chciała być równie beztroska jak jej rówieśnice, mieć takie samo jak one próżne przekonanie o własnej nieśmiertelności. Pragnęła niefrasobliwości swoich piętnastu lat, ale starając się ja osiągnąć, czuła pęd mijającego czasu. I tak ciężar konsekwencji stawał się wręcz nieznośny, a jaj myśli wirowały coraz szybciej, po coraz węższych kręgach.

— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted frombylejaka bylejaka viabrzask brzask
2431 c628 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
2928 b059 390
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Prawdziwi mężczyźni nie uganiają się za kobietami, tylko zastawiają na nie pułapki.
— (via igod)
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viawonderLife wonderLife
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viablackcat blackcat
7914 20a7 390
Reposted frommhsa mhsa viablackcat blackcat
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viablackcat blackcat
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viablackcat blackcat

Nie skreślaj mnie
ze spisu pilnych marzeń,
nie spychaj w cień,
pod stos wyblakłych gazet.

Nie skreślaj mnie
na liście do zachwytu,
nie zmieniaj w biel
szarości wspólnych świtów.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

Nie skreślaj mnie
w podpisach tatuaży,
nie wmawiaj, że
nasz sen się nie przydarzył.

Nie skreślaj mnie
z albumu słodkich wzruszeń,
nie spalaj zdjęć
i wyznań nie retuszuj.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

Nie skreślaj mnie,
ja nie dam się zapomnieć,
czy chcesz, czy nie,
twe myśli wrócą do mnie.

Nie skreślaj mnie,
pojawię się na nowo
i skreślę cię,
by zniknąć razem z tobą.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

— Sławomir Wolski "Nie skreślaj mnie"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viablackcat blackcat
3309 c973 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackcat blackcat
4851 81de 390
Reposted frommisza misza viablackcat blackcat
Pojedź na cmentarz, i zapal znicze za tego którego nie ma a który dał Ci to życie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Jestem zmęczona i wypalona, a to dopiero początek tygodnia,  a to dopiero - w sumie początek dorosłości  
— autor nieznany
Reposted fromkarna karna
8811 51e2 390
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viamisiaq misiaq
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viakarna karna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl